image of Rotating savings and credit association

معرفی و تاریخچه ROSCA ROSCA یا « روسکا » یک سیستم مالی سنتی است که در کشورهای مختلف به نام های متفاوتی شناخته می شود. ROSCA مخفف عبارت “rotating savings and credit association” به معنی « انجمن پس انداز و اعتبارات چرخشی » است. روسکا به یک نوع از تعاونی های مالی اشاره دارد که در آن اعضا به صورت ماهیانه یا هفتگی مبالغ مشخصی را واریز می کنند و در نوبت خود برای دریافت مبلغ کل پول جمع آوری شده اقدام می کنند. این سیستم مالی در واقع یک نوع اتحادیه مالی است که توسط یک گروه از افراد تشکیل می شود و هدف …

ادامه مطلب