حرکت خانواده در راستای مدیریت مالی و ثروت

در دنیای امروز هر آجر کوچکی که روی هم گذاشته میشود میتواند باعث ساخته شدن سازه های شگرفی گردد. این آجر ها در کانون خانواده، و یادگیری از والدین شکل میگیرد. یکی از بهترین روش های اموزش اصول مالی به فرزندان میتواند تشکیل صندوق های کوچک بین اعضای خانواده باشد. در ادامه از مزایای تشکیل صندوق وام بین خانواده و اشنایان خواهیم گفت و امیدواریم تا انتها با ما همراه باشید استفاده از صندوق وام به عنوان فرصتی برای اعطای وام بدون سود، به عنوان یک راهکار اجتماعی و اقتصادی مطرح است. این روش به اعضا امکان می‌دهد که با استفاده از منابع مالی مشترک، …

ادامه مطلب

پشتیبانی صندوقچه

من ربات هوشمند برای پاسخگویی به شما هستم. چطور می تونم به شما کمک کنم ؟