مهره های شانس

ایده ها و خلاقیت قرعه کشی میتواند بهترین بخش انجام این عمل بین افراد باشد. گاها این ایده ها و خلاقیت هاست که باعث میشوند بهترین محرک ها را برای تشکیل صندوق ها و برپایی یک قرعه کشی عادلانه بدون تقلب و تنش داشته باشیم. مهره قرعه کشی در صندوق وام خانگی یک نوع مکانیزم است که برای تعیین اولویت دریافت وام بین اعضای صندوق استفاده می‌شود. این مهره‌ها معمولاً به صورت رنگی یا عددی هستند و به افراد اختصاص می‌یابند. بعد از جمع آوری وام‌های مالی از اعضای صندوق، مهره‌ها توسط یک فرآیند قرعه کشی تعیین می‌شوند. مهره‌هایی که انتخاب می‌شوند، اولویت دریافت وام …

ادامه مطلب