توسعه اقتصاد خرد و کمک به جوامع و خانواده ها

صندوق وام خانگی یکی از ابزارهای موثر برای توسعه اقتصاد خانواده‌ها است که به آن‌ها امکان می‌دهد تا به صورت مستقل و با مشارکت در یک صندوق مالی، منابع مالی خود را تقویت کنند و نیازهای مالی خود را برآورده سازند. در ادامه، به توضیحات بیشتر در مورد این ابزار توسعه اقتصاد خانواده‌ها می‌پردازیم.  صندوق وام خانگی یک نوع تعاونی مالی است که توسط یک گروه از افراد یا خانواده‌ها تشکیل می‌شود. اعضای این صندوق به طور دوره‌ای مبالغی را به صندوق واریز می‌کنند و سپس این مبالغ به یکی از اعضا برای استفاده اعطا می‌شود.  هدف اصلی از ایجاد صندوق وام خانگی، ایجاد یک …

ادامه مطلب

پشتیبانی صندوقچه

من ربات هوشمند برای پاسخگویی به شما هستم. چطور می تونم به شما کمک کنم ؟