اعضای توانمند یک دست

اقتصاد خانواده و مدیریت منابع آن گاها بزرگ ترین چالشی است که خانواه ها با آن دست و پنجه نرم میکنند. تأسیس یک صندوق وام بر روابط مالی خانواده تأثیرات قابل توجهی دارد. این صندوق می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مالی مشترک بین اعضای خانواده عمل کند که اعضای خانواده را قادر می‌سازد تا با همکاری متقابل منابع مالی خود را مدیریت کنند و سهم بسزایی در پیشرفت اقتصاد خانواده خود داشته باشند. از جمله تأثیرات اقتصادی آن می‌توان به کاهش هزینه‌های مربوط به سود و جریمه برای اعضای صندوق اشاره کرد. چرا که دیگر نیاز به بازپراخت وام های همراه با سود در بانک ها …

ادامه مطلب