تقلب کردن در قرعه کشی به صورت ناشناس

همانطور که در هر نوع قرعه کشی، قوانین و شرایط صادقانه باید رعایت شود، استفاده از هر گونه روش تقلبی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. این رفتارها می‌توانند منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی به قرعه کشی ها گردد. و تخریب شرایط عادلانه برای همه شرکت کنندگان را به همراه داشته باشد.  تقلب در صندوق‌های قرعه کشی باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به فرایند قرعه کشی و همچنین به سازمان‌ها یا افرادی که این قرعه کشی را برگزار می‌کنند، می‌شود. برای سازمان‌ها یا افرادی که به تقلب در قرعه کشی های صندوقی متهم شوند، این موضوع می‌تواند باعث تخریب اعتبار و شهرت …

ادامه مطلب