چرخه ی نظام مند خانواده در گرو مدیریت صحیح

صندوق‌های فامیلی به عنوان یک ابزار مالی و اقتصادی، نه تنها به فرآیند مالی خانواده کمک می‌کنند، بلکه باعث ایجاد ارتباطات نزدیکتر و پایدارتر با خانواده و دوستان می شود. در زیر به برخی از روش‌هایی که صندوق‌های فامیلی می‌توانند این ارتباطات را تقویت کنند، اشاره شده است:    صندوق‌های فامیلی محیطی را فراهم می‌کنند که اعضای خانواده می‌توانند با یکدیگر در مورد ایده‌ها و دیدگاه‌های مختلف در زمینه مالی بحث و گفتگو کنند. این بحث‌ها و گفتگوها می‌توانند باعث تقویت و ایجاد ارتباطات نزدیکتر و پایدارتر با خانواده شوند.    اعضای خانواده می‌توانند با همکاری در فرآیند تصمیم‌گیری مرتبط با مدیریت صندوق‌های فامیلی، ارتباطات …

ادامه مطلب
حرکت خانواده در راستای مدیریت مالی و ثروت

در دنیای امروز هر آجر کوچکی که روی هم گذاشته میشود میتواند باعث ساخته شدن سازه های شگرفی گردد. این آجر ها در کانون خانواده، و یادگیری از والدین شکل میگیرد. یکی از بهترین روش های اموزش اصول مالی به فرزندان میتواند تشکیل صندوق های کوچک بین اعضای خانواده باشد. در ادامه از مزایای تشکیل صندوق وام بین خانواده و اشنایان خواهیم گفت و امیدواریم تا انتها با ما همراه باشید استفاده از صندوق وام به عنوان فرصتی برای اعطای وام بدون سود، به عنوان یک راهکار اجتماعی و اقتصادی مطرح است. این روش به اعضا امکان می‌دهد که با استفاده از منابع مالی مشترک، …

ادامه مطلب

پشتیبانی صندوقچه

من ربات هوشمند برای پاسخگویی به شما هستم. چطور می تونم به شما کمک کنم ؟